Rozdíl mezi CNG a LPG

CNG a LPG jsou 2 diametrálně odlišná a nezaměnitelná paliva, podobně jako benzín a nafta.

CNG – Compressed Natural Gas

 • CNG (Stlačený zemní plyn) obsahuje 96–98% metanu
 • těžba-ropná (naftová) nebo uhelná (karbonská) ložiska
 • zaručená vysoká kvalita plynu v celé ČR
 • uskladněn v plynném skupenství v silnostěnných tlakových nádobách při tlaku 200 bar
 • lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno odvětrat
 • oktanové číslo 130
 • lze parkovat v podzemních prostorách v případě souhlasu majitele
 • nejbezpečnější pohonná hmota

 

LPG – Liquefied Petroleum Gas

 • LPG (Zkapalněný rafinérský plyn) obsahuje cca 50 % propanu + 50 % butanu (letní – zimní směs)
 • je vedlejším produktem při zpracování ropy v rafinériích, či při těžbě zemního plynu
 • nejednotná kvalita, záleží na distributorovi resp. zdroji
 • uskladněn v kapalném skupenství v tlakových nádobách
 • v plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se v prohlubních, kanálech
 • nelze parkovat o podzemních prostorách
tvaja CNG > CNG > Rozdíl mezi CNG a LPG
Loading...

CNG - zemní plyn

Loading...

CNG - zemní plyn