Plnicí stanice CNG

Kompletní plnící stanice CNG
Kompletní plnící stanice CNG

Síť plnicích stanic je základem pro úspěšné masové rozšíření CNG jako alternativního paliva.

Plnicí stanice se rozdělují podle způsobu plnění na dva typy: 

  1. Stanice s pomalým plněním jsou podle české legislativy plnicí zařízení, kde probíhá plnění přímo z kompresoru bez použití vysokotlakého uskladnění CNG. Doba plnění je přímo úměrná výkonu kompresoru. Rozvoj CNG a rostoucí požadavky na způsob a rychlost plnění v posledním období prakticky odeslaly tento typ plnicích stanic do propadliště dějin. Na trhu tak zůstaly pouze stanice s rychlým plněním.
  2. Stanice s rychlým plněním mají do plynového systému zakomponován zásobník stlačeného plynu, tj. soustavu lahví, kde je CNG skladován při tlaku 250 - 300 bar. Zásadním rozdílem proti stanicím s pomalým plněním je rychlost plnění. Plnění probíhá ze zásobníku a ne přímo z kompresoru. Tím se dosahuje stejné rychlosti plnění jako u standardních pohonných hmot tj. cca 3-5 minut.

Nabízíme tři typy stanic s rychlým plněním:

 

 


 

 

Seznam veřejných plnicích stanic CNG v ČR

mapa.png

tvaja CNG > Produkty a služby > Plnicí stanice CNG
Loading...

Produkty a služby

Loading...

Produkty a služby