Přestavby vozidel na CNG

Přestavby vozidel na CNG

V případě rozhodování jaké CNG vozidlo si pořídit, existují dvě možná řešení. Buď si koupit nové vozidlo od výrobce nebo si nechat přestavět vozidlo s benzínovým motorem.

V polovině roku 2011 jezdilo po světě cca 13 miliónů vozidel na CNG a z toho bylo více než 11 miliónů přestavěných. To, že počet CNG vozidel ve světě strmě narůstá je dáno ekonomikou provozu vozidla resp. rozdílem ceny benzínu a CNG. Jen pro představu uvádíme, že v polovině roku 2011 stál v ČR litr benzínu Natural v průměru 35 Kč a 1 m3 CNG 17 Kč, přičemž co se týká spotřeby tak platí, že litr benzínu se rovná 1 m3 CNG.

Ať je vozidlo již koupené v provedení CNG nebo přestavěné, vždy jsou použity kvalitativně stejné, homologované komponenty.

Základními částmi plynového systému jsou:

  • zásobník CNG
  • regulátor tlaku
  • vstřikovací rampa
  • řídící jednotka

 

Zásobník CNG se skládá z ocelové silnostěnné lahve a elektromagnetického uzavíracího ventilu. Skladovací tlak plynu je 200 bar. Lahev se zkouší tlakem 300 bar. Lahev i ventil mají vlastní certifikaci a navíc jsou ještě zkoušeny a certifikovány jako celek. 

Regulátor tlaku  zajišťuje úpravu tlaku ze skladovacího tlaku v nádrži na vstřikovací tlak do spalovacího prostoru, který je cca 2-3 bary.

Vstřikovací rampa dodává zemní plyn do jednotlivých válců motoru.

Řídící jednotka  plynové části spolupracuje s řídící jednotkou benzínové části motoru a zajišťuje správný chod motoru ve všech jeho režimech.

V případě přestavby na CNG je třeba počítat s tím, že zásobník CNG se umisťuje do zavazadlového prostoru, tj. částečně zmenšuje jeho užitný prostor.

Ve spolupráci s firmou HTS Zábřeh  nabízíme kity pro přestavbu vozidel s benzínovými motory na CNG a to jak pro atmosférické motory, tak i pro nejmodernější motory se sekvenčním vstřikováním paliva. Kity jsou certifikovány podle evropské normy R 110, která upravuje podmínky použití zařízení CNG ve vozidlech. Kity mají typové schválení pro hromadnou přestavbu prakticky všech osobních a užitkových automobilů.  

Rovněž nabízíme zprostředkování homologované přestavby prakticky všech typů vozidel s benzínovým motorem a to za více než příjemnou cenu. Čas potřebný pro přestavbu je 1-2 dny podle typu vozidla. 

 

Vzorové přestavby

tvaja CNG > Produkty a služby > Přestavby vozidel na CNG